Villkor för Melodifestivalens app

För att kunna använda Melodifestivalens app behöver du godkänna våra allmänna villkor. De finns att läsa både i appen och här.

SVT:s allmänna villkor för användning av appen Melodifestivalen

Läs noga igenom dessa villkor innan du använder Sveriges Television Aktiebolags (”SVT”) app Melodifestivalen (”appen”). Genom registrering och användning av appen bekräftar du att du godkänner villkoren. 

Personuppgiftsbehandling

Genom att skapa ett användarkonto och använda appen är du införstådd med och samtycker till att de personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas av SVT eller annat bolag som SVT samarbetar med. 

SVT behandlar personuppgifterna för att du ska kunna rösta genom appen, för att vi ska kunna försäkra oss om att röstningen går rätt till, för att utveckla våra tjänster och program samt för statistiska ändamål. 

Det vi behöver samla in och behandla för att du ska kunna utnyttja appen till att rösta och tippa är en verifiering genom att logga in med ditt Facebook-konto, Google+konto eller via ditt mobilnummer.

Vill du inte registrera appen genom mobiltelefonnummer så kan du registrera dig genom att koppla ditt konto till Facebook eller Google+ i stället. De uppgifter som då kommer att behandlas av SVT är ditt namn samt de uppgifter du valt att hålla offentliga på nämnda konton. SVT kommer inte att dela eller posta något innehåll från appen på din Facebooksida eller Google+sida.

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad ansökan till oss, få veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att be oss rätta personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du kan också välja att inte dela dina personliga appuppgifter med Sveriges Television. Det valet kan du göra i dina kontoinställningar.  

SVT använder tredje part för insamling och lagring av statistik. Inga individer kan identifieras genom de uppgifter som lagras. SVT åtar sig att vid varje tillfälle behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). 

Försäkran

Du är skyldig att vid registrering lämna sanna och riktiga uppgifter om dig själv. Genom att fullfölja registreringen och skapa ett användarkonto intygar du att de uppgifter som du lämnar är sanna och riktiga. Dina inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av annan än dig. Om du misstänker att de har används av annan ska du omedelbart byta lösenord. Om det finns anledning för SVT att anta att inloggningsuppgifterna har missbrukats har SVT rätt att stänga ner appen, göra den otillgänglig för användaren och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåten användning. 

Tillåten användning/rättigheter

Genom att godkänna dessa villkor får du rätt att använda den programvara som appen består av. Det material som ingår i appen kan vara immaterialrättsligt skyddat. Du har ingen rätt att använda materialet vid sidan av appen. Du får inte heller försöka kopiera, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa produkter helt eller delvis baserade på programvaran i appen eller på tjänsterna i den. 

Underhåll m m

SVT åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av appen. Inte heller tar SVT något ansvar för att röstningsfunktionen via appen går att använda vid varje tidpunkt. SVT har rätt att när som helst och utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner appen eller åtkomsten till den. 

Övrigt

Dessa villkor kan ensidigt ändras av SVT. Vid ändring får du ett tydligt meddelande via appen. Använder du appen efter att du har fått upplysning om de ändrade villkoren anses du ha godkänt ändringen. I annat fall ska du avinstallera appen. 

Kontaktuppgifter:
Sveriges Television AB
105 10 Stockholm
tel. 08-784 00 00
https://www.svt.se/omoss/kontakt/
Personuppgiftsansvarig: Roland Pihl

Richard Käll

Artikel-information
Artikel-id: 2645479
Artikeln skapad: 2018-12-17 17:24:39
Artikelns ursprungliga url: http://www.svt.se/melodifestivalen/villkor
Bild-id:
Bildtext:
Fotograf: